1027

Kadmium červené světlé

Temperová barva mistrovská Složení: PO20
4 ***
  • * dostatečná světlostálost
  • ** dobrá světlostálost
  • *** nejvyšší světlostálost
1 2 3 4 5 6 Levná Drahá
  • Ostatní produkty