• Podobné produkty
1004

Běloba stálá

Temperová barva mistrovská Složení: PW6, PW5
1 ***
16ml16ml 35ml35ml 400ml400ml Najít obchod
  • *** dostatečná světlostálost
  • ** dobrá světlostálost
  • * nejvyšší světlostálost
  • 1 cenová skupina
  • Podobné produkty

Produkt je k dispozici také v balení 60 ml