0058

Zem zelená česká - imit.

Olejová barva mistrovská Složení: PBr7, PG7, lněný olej
6 **
  • * dostatečná světlostálost
  • ** dobrá světlostálost
  • *** nejvyšší světlostálost
  • perfektně krycí
  • dobře krycí
  • slabě lazurní
  • lazurní
1 2 3 4 5 6 Levná Drahá
  • Ostatní produkty