• Podobné produkty
0041

Blankytná modř

Olejová barva mistrovská Složení: PW6,PW4, PB15, PG7, lněný olej
2 **
20ml20ml 60ml60ml 150ml150ml 400ml400ml Najít obchod
  • *** dostatečná světlostálost
  • ** dobrá světlostálost
  • * nejvyšší světlostálost
  • 1 cenová skupina
  • perfektně krycí
  • dobře krycí
  • slabě lazurní
  • lazurní
  • Podobné produkty