2511

Kobalt fialový tmavý

Akvarelová barva mistrovská Složení: PV14
8 ***
  • * dostatečná světlostálost
  • ** dobrá světlostálost
  • *** nejvyšší světlostálost
1 2 3 4 5 6 Levná Drahá
  • Ostatní produkty