2208

Kadmium žluté skvělé

Akvarelová barva mistrovská Složení: PY35
2 ***
  • * dostatečná světlostálost
  • ** dobrá světlostálost
  • *** nejvyšší světlostálost
1 2 3 4 5 6 Levná Drahá
  • Ostatní produkty