back

CHEMICKÉ SLOŽENÍ MISTROVSKÝCH BAREV "UMTON BARVY" (2003.09.25)
--------------------------------------------------------------

OLEJOVÉ BARVY:

Olej lněný (u *0002, *0004, *0009, *0024, *0028, *0064, *0065 olej saflorový,
u **0003 olej saflorový a lněný společně, u +0085 až +0091 polymerovaný lněný olej),
stabilizátor, pigment (specifikovaný níže u jednotlivých tónů)

0001 Křemičitan sodno-hlinitý a síra, ftalocyan. modř, uhlík živočišný
*0002 Oxid titaničitý, oxid zinečnatý
**0003 Oxid zinečnatý
0005 Přírodní zemitý pigment
0006 Přírodní zemitý pigment
0007 Přírodní zemitý pigment pálený
0008 Oxid železitý
*0009 Oxid titaničitý, litopon
0010 Oxid zinečnatý, zemitý pigment, alizarin
0011 Sulfid kadmia a zinku
0012 Sulfid kadmia a zinku
0013 Sulfoselenid kadmia
0014 Sulfoselenid kadmia
0015 Org. monoazopigment, sulfoselenid kadmia
0016 Pyrofosfát manganisto-amonný
0017 Sulfoselenid kadmia
0018 Sulfoselenid kadmia
0019 Sulfoselenid kadmia
0020 Oxid zinečnatý, Naphthol As-D, org. monoazopigment
0021 Sulfoselenid kadmia
0022 Alizarin
0023 Křemičitan sodno-hlinitý a síra
*0024 Pyrofosfát kobaltnatý
*0025 Fosforečnan kobaltnatý
0026 Křemičitan sodno-hlinitý a síra
0027 Křemičitan sodno-hlinitý a síra
*0028 Ferrokyanid železitý
0029 Ferrokyanid železitý, ftalocyaninová zeleň
0030 Ftalocyaninová modř
0031 Hlinitany kobaltu a chromu
0032 Hlinitan kobaltnatý
0033 Ciničitan kobaltnatý
0034 Hlinitan kobaltu a chromu, titaničitan kobaltnatý
0035 Org. monoazopigment, ferrokyanid železitý
0036 Org. monoazopigment, ferrokyanid železitý)
0037 Hydratovaný oxid chromitý
0038 Oxid chromitý
0039 Oxid zinečnatý, ftalocyaninová zeleň, org. monoazopigment
0040 Ftalocyaninová zeleň
0041 Oxid titaničitý, oxid zinečnatý, ftalocyn.modř, ftalocyan.zeleň
0042 Přírodní zemitý pigment
0043 Přírodní zemitý pigment pálený
0044 Oxid železitý
0045 Oxid železitý
0046 Oxid železitý
0047 Mleté hnědé uhlí
0048 Přírodní zemitý pigment pálený, křemičitan sodno-hlinitý a síra
0049 Přírodní zemitý pigment pálený
0050 Přírodní zemitý pigment
0051 Naphthol As-D
0052 Uhlík živočišný
0053 Org. monoazopigment
0054 Oxid železitý
0055 Org. monoazopigment
0056 Oxid zinečnatý, synt. oxid železitý žlutý, org. monoazopigment
0057 Oxid zinečnatý, synt. oxid železitý žlutý, org. monoazopigment
0058 Zemité pigmenty, ftalocyaninová zeleň
0059 Sulfid kadmia a zinku, ftalocyaninová zeleň
0060 Titaničitan kobaltnatý
0061 Sulfoselenid kadmia
0062 Oxid titaničitý, oxid zinečnatý, org. monoazopigment
0063 Oxid titaničitý, oxid zinečnatý, org. monoazopigment
*0064 Oxid titaničitý, oxid zinečnatý, křemičitan sodno-hlinitý a síra
*0065 Oxid titaničitý, oxid zinečnatý, křemičitan sodno-hlinitý a síra
0066 Org. monoazopigment
0067 Oxid zinečnatý, oxid železitý, sulfoselenid kadmia, oxid chromitý
ftalocyaninová zeleň
0068 Oxid železitý, oxid chromitý
0069 Zemité pigmenty
0070 Oxid železitý
0071 Přírodní glaukonit
0072 Oxid titaničitý, oxid zinečnatý, ftalocyan. modř
0073 Ferrokyanid železitý, křemičitan sodno-hlinitý a síra, uhlík živočišný,
alizarin
0074 Org. monoazopigment, ferrokyanid železitý
0075 Sulfid kadmia a zinku
0076 Hlinitan kobaltu a chromu
0077 Oxid titaničitý, oxid zinečnatý, ferrokyanid železitý, křemičitan
sodno-hlinitý a síra, uhlík živočišný, alizarin
0078 Hydratovaný oxid chromitý, sulfid kadmia a zinku
0079 Hydratovaný oxid chromitý, sulfid kadmia a zinku
0080 Hlinitan kobaltu a chromu
0082 Hexanitrokobaltnatan draselný
0084 Titanát niklo-antimonitý
+0085 Hliník
+0086 Slitina mědi a zinku
+0087 Slitina mědi a zinku
+0088 Slitina mědi a zinku
+0089 Slitina mědi a zinku
+0090 Slitina mědi a zinku
+0091 Slitina mědi a zinku
0093 Ciničitan kobaltnatý
0094 Kvinakridon fialový
*0096 Litopon
0099 Oxid Zn, dioxazin, křemičitan sodno-hlinitý a síre, hydrat.oxid chromitý

TEMPEROVÉ BARVY

Arabská guma, olej saflorový, glycerin, destilovaná voda, stabilizační
složky, pigment (specifikován u jednotlivých tónů níže):

1002 Oxid zinečnatý, litopon
1004 Oxid titaničitý, litopon
1005 Oxid zinečnatý, zemitý pigment, org. monoazopigment
1006 Oxid zinečnatý, zemitý pigment, org. monoazopigment
1007 Oxid zinečnatý, zemitý pigment, antrachinon
1008 Sulfid kadmia a zinku
1009 Sulfid kadmia a zinku
1010 Sulfid kadmia a zinku
1011 Sulfoselenid kadmia
1012 Sulfoselenid kadmia
1013 Přírodní zemitý pigment
1014 Hexanitrokobaltitan draselný
1015 Zemitý pigment
1016 Přírodní zemitý pigment
1017 Přírodní zemitý pigment
1021 Sulfoselenid kadmia
1023 Křemičitan sodno-hlinitý a síra
1025 Oxid železitý
1026 Křemičitan sodno-hlinitý a síra
1027 Sulfoselenid kadmia
1028 Sulfoselenid kadmia
1030 Ftalocyaninová modř
1032 Antrachinon
1034 Org. monoazopigment
1035 Org. monoazopigment
1041 Přírodní zemitý pigment pálený
1042 Přírodní zemitý pigment
1043 Přírodní zemitý pigment pálený
1044 Zemitý pigment pálený, křemičitan sodno-hlinitý a síra
1052 Ciničitan kobaltnatý
1053 Hlinitany kobaltu a chromu
1054 Hlinitan kobaltnatý
1056 Ferrokyanid železitý
1060 Křemičitan sodno-hlinitý a síra
1061 Sulfoselenid kadmia
1066 Sulfid kadmia a zinku, hydratovaný oxid chromitý
1067 Sulfid kadmia a zinku, hydrativaný oxid chromitý
1068 Sulfid kadmia a zinku, hydratovaný oxid chrimitý
1069 Hydratovaný oxid chromitý, oxid chromitý
1074 Titaničitan kobaltnatý
1075 Hlinitan kobaltu a chromu, titaničitan kobaltnatý
1076 Hlinitan kobaltu a chromu
1077 Hydratovaný oxid chromitý
1078 Oxid chromitý
1080 Hlinitany kobaltu a chromu
1082 Ftalocyaninová zeleň
1084 Titanát niklo-antimonitý
1085 Oxid železitý
1086 Uhlík živočišný
1087 Mleté hnědé uhlí
1088 Pyrofosfát kobaltnatý
1090 Org. monoazopigment
1091 Přírodní zemitý pigment pálený
1093 Sulfoselenid kadmia
1095 Přírodní zemitý český pigment
1096 Oxid titaniitý, oxid zinečnatý

AKVARELOVÉ BARVY:

Arabská guma, glycerin, glukóza, destilovaná voda, stabilizační složky,
pigment (specifikován u jednotlivých tónů níže):

2010 Oxid titaničitý, litopon
2011 Křemičitan sodno-hlinitý a síra, ftalocyaninová modř, uhlík živočišný
2023 Křemičitan sodno-hlinitý a síra
2100 Sulfid kadmia a zinku
2110 Sulfoselenid kadmia
2120 Sulfoselenid kadmia
2121 Sulfoselenid kadmia
2130 Přírodní zemitý pigment
2140 Přírodní zemitý pigment pálený
2150 Přírodní zemitý pigment, org. monoazopigment
2160 Přírodní zemitý pigment
2170 Přírodní zemitý pigment
2180 Oxid zinečnatý, zemitý pigment, sulfid kadmia a zinku
2181 Oxid zinečnatý, oxid železitý žlutý, sulfid kadmia a zinku
2190 Oxid zinečnatý, zemitý pigment, alizarin
2207 Titanát niklo-antimonitý
2208 Sulfid kadmia a zinku
2209 Sulfid kadmia a zinku
2210 Hexanitrokobaltitan draselný
2228 Sulfoselenid kadmia
2229 Sulfoselenid kadmia
2230 Sulfoselenid kadmia
2238 Oxid železitý
2250 Oxid železitý
2260 Křemičitan sodno-hlinitý a síra
2270 Sulfoselenid kadmia
2300 Ftalocyaninová modř
2320 Alizarin
2330 Křemičitan sodnp-hlinitý a síra
2347 Zemitý pigment, uhlík živočišný
2348 Zemitý pigment pálený, křemičitan sodno-hlinitý a síra
2350 Org. monoazopigment, ftalocyaninová zeleň
2360 Org. monoazopigment, ftalocyaninová zeleň
2371 Titaničitan kobaltnatý, sulfoselenid kadmia
2383 Oxid zinečnatý, org. monoazopigment, ftalocyaninová zeleň
2387 Ferrokyanid železitý, alizarin, uhlík živočišný,
křemičitan sodno-hlinitý a síra
2388 Oxid titaničitý, oxid zinečnatý, ferrokyanid železitý, alizarin,
uhlík živočišný, křemičitan sodno-hlinitý a síra
2410 Přírodní zemitý pigment pálený
2420 Přírodní zemitý pigment
2430 Přírodní zemitý pigment pálený
2500 Pyrofosfát manganisto-amonný
2501 Kvadrachinon fialový
2510 Pyrofosfát kobaltnatý
2511 Fosforečnan kobaltnatý
2520 Ciničitan kobaltnatý
2530 Hlinitany kobaltu a chromu
2540 Hlinitan kobaltnatý
2550 Litopon, oxid titaničitý, ftalocyaninová modř, ftalocyaninová zeleň
2560 Ferrokyanid železitý
2660 Org. monoazopigment
2700 Zemité pigmenty, ftalocyaninová zeleň
2710 Přírodní zemitý český pigment
2750 Hlinitan kobaltu a chromu, titaničitan kobaltnatý
2760 Hlinitan kobaltu a chromu
2770 Ftalocyaninová zeleň
2780 Oxid chromitý
2800 Hlinitan kobaltu a chromu
2850 Uhlík živočišný
2990 Oxid zińečnatý, dioxazin, křemičitan sodno-hlinitý a síra, ftalocyanin. zeleň

PŘÍPRAVKY:

3211 Olej saflorový rafinovaný
3212 Olej lněný rafinovaný
3215 Olej makový rafinovaný
3221 Terpentin rektifikovaný
3225 Křída plavená, oxid titaničitý, lithopon, terpentin rektifikovaný,
fermež lněná, polymerovaný lněný olej
3227 Polymerovaný lněný olej
3228 Arabská guma přírodní
3231 Včelí vosk, damarová pryskyřice, terpentin rektifikovaný
3233 Terpentin rektifikovaný, damarová pryskyřice, polymerovaný lněný olej
3235 Terpentin rektifikovaný, damarová pryskyřice, pryskyřice Copal Congo,
polymerovaný lněný olej
3236 Damarová pryskyřice, toluen, líh
3270 Terpentin rektifikovaný, kobaltnatá sůl kyseliny 2-ethylhexanové
3271 Benzin lakový, kobaltnatá sůl kyseliny 2-ethylhexanové
3272 Polyvinylacetát, ethanol, toluen, acethon
3274 Terpentin rektifikovaný, polymerovaný lněný olej, olej lněný rafinovaný,
olej makový rafinovaný
3275 Terpentin rektifikovaný, damarová pryskyřice, polymerovaný lněný olej

           

Main page
History
Finest Artistic Oil Colours
Artistic Designer Gouache
Artistic Water Colours
Preparations for Artistic Painting
Artistic Colour Sets
Czechia
Slovakia
Other Countries
Contact
Map
©2007 UMTON.CZ  Created by Masojídek.cz & php core corrected by RV-SOFT.NET 2018

UMTON.CZ | Umton barvy Děčín | Olejové barvy | Temperové barvy | Akvarelové barvy | Umělecké tónové barvy | Soupravy barev